Mięsień czworoboczny

Mięsień czworoboczny ma dwa przyczepy: początkowy i końcowy. Początkowy swój początek bierze na środku kręgosłupa i ciągnie się od guzowatości potylicznej do ostatniego z kręgów piersiowych. Natomiast przyczep końcowy dzieli się na wiele pojedynczych mięśni mających różnorodne zakończenia ( do tych mięśni zalicza się koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy, górny grzebień łopatki). Mięsień czworoboczny ze względu na anatomie dzieli się na trzy części, niezależnie od siebie pracujące, niektóre z funkcji jakie spełniają poszczególne grupy mięśni mogą na siebie oddziaływać antagonistycznie. Mięśnie czworoboczne nazywane są też mięśniami kapturowymi, dlatego trening tej części mięśni nazywa się bardzo często ”trenowaniem kapturów”. Kaptury swoim kształtem przypominają trójkąt. Kaptury dodatkowo trenowane są przy okazji ćwiczeń zarówno w przypadku treningu pleców jak i barków. Trenerzy personalni zdecydowanie bardziej polecają trenowanie ich tylko z barkami. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednie rozgrzanie górnych partii mięśniowych.