Ck oznacza kinazę kreatywną i jest enzymem obecnym we krwi. Jej poziom może wzrosnąć z kilku powodów. Zaliczamy do trakowych m. in. podjęty wcześniej wysiłek fizupyczny, przebyty zawał lub chorobę stawów. Ck występuje w mięśniach prążkowanych, mięśniu sercowym i mózgu. Norma stężenia ck dla kobiet wynosi 40-285 U/l a dla mężczyzn 55-370 U/l. Jeśli poziom kinazy kreatynowej (CK) wzrasta do poziomu 2850-9250 U/l, to zazwyczaj oznaczać to może, że osoba przeszła zawał w przeciągu ostatnich kilkunastu godzin i zazwyczaj właśnie po upływie takiego czasu poziom ck we krwi ulega podwyższeniu. Podwyższony poziom ck we krwi świadczyć może także o uszkodzeniu mięśni szkieletowych (uraz, duży wysiłek fizyczny), o stosowaniu statyn, zatruciu tlenkiem węgla, chorobach ośrodkowego układu nerwowego (wylew, zmiany nowotworowe). Obniżona wartość ck we krwi mu osób może świadczyć chorobie alkoholowej wątroby lub reumatoidalnym zapaleniu stawów. Osoby z dużą masą mięśniową cechują się wyższą aktywność ck we krwi. Osoby z niższą masą mięśniową mają ck niższe.