Karma w diecie sportowej

Karma przez wiele osób traktowana jest jako przeznaczenie, które kieruje życiem każdego człowieka. Bardzo znane przysłowie mówi o tym, że karma wraca do człowieka. Oznacza to nie mniej ani więcej, co tyle że wszystko co człowiek zrobi dobrego podczas swojego życia wróci do niego, podobnie, jak każda, nawet najdrobniejsza krzywda wyrządzona istocie żyjącej również negatywnie dotknie krzywdziciela. Karma jest pojęciem pochodzącym z religii dalekiego wschodu. Praktykowana jest głównie przez hindusów oraz buddystów. W świecie Europy chrześcijańskiej pojęcie karmy jest raczej przysłowiowe. Księża nie dopuszczają możliwości kierowania się założeniami karmy w życiu swoich wiernych, gdyż podstawowym założeniem chrześcijanina jest to, że Bóg jest w stanie wybaczyć mu grzechy i je złagodzić, przez co nie powrócą one do niego w postaci takiego samego zła. Niezależnie od tego, czy wierzy się w karmę czy też nie, zawsze dobrze jest być porządnym człowiekiem, który na drugą istotę patrzy z miłością i szacunkiem.