Mikrobiom w diecie sportowej

To siedlisko wszystkiego co w nas mieszka. Tworzą go wszystkie drobnoustroje saprofityczne, komensale i pasożyty które zamieszkują organizmy ludzi, zwierząt i gleby. Mikrobiom nie jest rozsiany po naszym całym organizmie. Ma określone miejsca takie jak przewód pokarmowy, układ rozrodczy, skórę i górne drogi oddechowe. Odkrycie przez naukowców że mikrobiom wpływa korzystnie dla naszego organizmu, spotęgowało jeszcze bardziej badania. Wpływa dobrze na nasz układ odpornościowy, co zaobserwowano już w życiu płodowym a głównie tuż po urodzeniu. Przyczynia się do homeostazy organizmu poprzez rozwój bariery ochronnej nabłonków. Głównym i jednym z najniebezpieczniejszych zagrożeń dla naszej mikrofony są antybiotyki, powodują nisze ekologiczne, zasiedlane przez zarazki. Ma on jednak więcej zalet niż wad. Wpływa dobrze na nasz nastrój i samopoczucie, podatność na depresję czy nawet cechy charakteru. Należy pamiętać, aby zwracać uwagę na pożywienie i że jak bardzo ważne są bakterie mieszkające wewnątrz nas.